Onze oplossing

Onderzoek

Wij ondersteunen onderzoekers en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en administreren van onderzoek. Onze expertise is het verzamelen, valideren en verrijken van data.

Registraties

Het aantal registraties stijgt nog steeds. Hiermee stijgt ook de administratieve druk die hiermee gepaard gaat.

Wij kunnen u helpen bij het snel en efficiënt verzamelen van de benodigde data en het aanleveren in het juiste formaat.

Data Science

Onze data scientists stellen u in staat om verschillende soorten data te exploreren, analyseren en modelleren.  Deze kennis kan worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek of besluitvorming te ondersteunen, verbeteren en optimaliseren.

Ons onderzoeksplatform

Eén omgeving, voor alle onderzoekers

Wij geloven dat de mogelijkheid tot delen van data van essentieel belang is om wetenschappelijk onderzoek op een hoger plan te krijgen.

Met Research Manager bieden wij een onderzoeksplatform waarmee onderzoekers alle functionaliteiten en informatie op één plek hebben en deze met elkaar kunnen delen. Het platform is er voor onderzoekers die klaar willen zijn voor de toekomst. Een toekomst waarin de patiënt en data access & sharing centraal staan.

Ben jij klaar voor de toekomst?

In onze brochure vind je alle diensten van ons onderzoeksplatform.

Onze diensten

eCRF eenvoudig opzetten

Het opzetten van je eCRF gaat met deze tool wel erg makkelijk. Maak gebruik van een uitgebreide set aan variabelen en mogelijkheden om snel je vragenlijsten en dataset op te bouwen. Bouw direct je validaties in en controleer de data-invoer in de Test modus.

Randomiseren en Stratificeren

Onze randomisatie tool biedt je de mogelijkheid om eenvoudig gebruik te maken van diverse randomisatie methoden, zoals (random) block randomisatie, eenvoudige randomisatie of minimisatie. De tool maakt het mogelijk om simpele en complexe randomisatie armen en stratificatie klassen te definiëren.

Vragenlijsten digitaal versturen naar patiënten

Met Patiënt Self Service kun je voor elke vragenlijst een afzonderlijk verzendschema opstellen, waardoor patiënten eenvoudig online en op een veilige manier vanaf elke willekeurige locatie vragenlijsten kunnen invullen. Vanuit één overzicht kan de response en de voortgang eenvoudig worden ingezien.

Rapportages

Je hebt de mogelijkheid om zelf rapportages samen te stellen of gebruik te maken van de standaard rapportages die meegeleverd worden, zoals een Jaarverslag of een Voortgangsrapportage. Zo kun als wetenschapsbureau met een druk op de knop de jaarverslagen rapporteren aan de Raad van Bestuur of aan bijvoorbeeld de IGJ. Onze consultants kunnen ondersteuning bieden bij het opzetten van de gewenste rapportages.

Begrotingen en offertes

Met deze tool kun je eenvoudig per studie een begroting met standaard begrotingsregels opbouwen. Daarnaast kun je met deze tool overzichtelijk alle offertes van de betrokken afdelingen vastleggen in het studie dossier en deze combineren met de begroting. Wanneer je ook gebruik maakt van de Visits tool, worden de verrichtingen per patiënt automatisch gekoppeld aan de begroting voor een transparante financiële administratie.

SAE en SUSAR notificaties

Met deze tool kun je binnen een onderzoek voor verschillende events notificaties inregelen zodat dit proces geheel geautomatiseerd zal verlopen op het moment dat er een SAE, SUSAR of SADE wordt aangemeld.

Bekijk meer diensten ↓
Data koppelingen

Gegevens uit externe bronnen en bestanden importeren of koppelen? Met deze service kunnen wij (on)gestructureerde data uit verschillende bronnen rechtstreeks in Data Management importeren. Daarnaast kan onderzoeksdata naar verschillende formaten zoals Excel en SPSS worden geëxporteerd.

Lokale haalbaarheid

Met deze module kunnen per type studie de stappen voor goedkeuring van de Raad van Bestuur (lokale haalbaarheid) worden gemanaged. Met Research Manager voldoet u aan alle eisen en bouwt u meteen een Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) op.

Digitaal METC

Digitaliseer alle processen en administratie van de METC. De METC heeft met deze tool de mogelijkheden om digitaal te vergaderen en alle taken digitaal af te handelen. Krijg direct inzicht in de doorlooptijden van de toetsing en maak gebruik van standaard (goedkeurings-)brieven.

Voorraadbeheer en uitgifte

Met de tool Voorraadbeheer kunnen bijvoorbeeld geneesmiddelen of devices voor een onderzoek worden beheer, gelogd en uitgegeven. Je hebt direct inzicht in de actuele voorraad per site en krijgt automatisch notificaties wanneer voorraad dient te worden aangevuld. De tool Voorraadbeheer is eenvoudig te koppelen aan de Randomisatie tool.

ECTR

Met deze module kunnen per type studie de stappen voor goedkeuring van het METC worden gemanaged. Met Research Manager voldoet u aan alle eisen en bouwt u meteen een Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) op.

Vinden van patiëntpopulaties

Met deze service kun je op basis van inclusie parameters in (on)gestructureerde data (vrije tekstvelden) zoeken naar patiëntpopulaties. De gevonden populaties en bijbehorende data kunnen eenvoudig worden ingelezen in het eCRF.

Predictie modellen

Met deze service kunnen wij je ondersteunen om met behulp van algoritmes bepaalde uitkomsten te voorspellen op basis van de bestaande data. Daarnaast kan worden geverifieerd of je wel de juiste data verzameld om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Dashboards

Samen met onze consultants of zelf, creëer je inzicht in de verzamelde data. Het dashboard toont realtime data op elke gewenste plek binnen het Research Manager Onderzoeksplatform. Zo zijn er ook dashboards voor het wetenschapsbureau over het bijvoorbeeld aantal studies per studie type, de resultaten, en de status van alle studies in een bepaalde periode.

Multi/Single center onderzoek

Het Research Manager Onderzoeksplatform is volledig geschikt voor zowel Multi als Single center onderzoek. Zo verzamel je eenvoudig onderzoeksdata per site, maar heeft ook elk deelnemend centrum toegang tot het studiedossier en kan direct inzien wat de status van de lokale haalbaarheid per site is. Via de verschillende rollen en rechten kunnen sites volledig gescheiden maar op een veilige manier samenwerken.

Flowchart: visits en verrichtingen

Met deze tool stel je eenvoudig per onderzoek een eigen flowchart in. Zo kun je per visit de verrichtingen koppelen en maak je met een druk op de knop de planning beschikbaar voor de afdelingen of het onderzoeksteam. Maak gebruik van Begrotingen en offertes en alle verrichtingen worden automatisch bijgehouden in de financiële administratie. Bijkomende voordelen: efficiënte processen en de verrichtingen zijn traceerbaar via een logboek.

Standaard gevalideerde vragenlijsten

Met deze service kan gebruik worden gemaakt van een bibliotheek met een ruim aanbod aan gevalideerde vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen nu in elke gewenste studie worden gebruikt. Hiermee wordt veel tijd bespaart bij het bouwen van het eCRF en vermindert het de kans op fouten.

Data Management Services

Met deze service kunnen onze consultants je ondersteunen bij het ontwerpen van eCRF’s en opzetten, dataverzameling en managen van het onderzoek.

Patient Journey

Hiermee staat de patiënt centraal. Voor welke herleidbare gegevens geeft uw patiënt toestemming? Met deze service kunt een patiënt journey opzetten die bestaat uit het verzamelen van relevante data gericht op het perspectief van de patiënt.

FAIR

Alle data wordt volgens het FAIR principe opgeslagen waardoor dit met alle mogelijke systemen kan worden uitgewisseld en bestaande data toegankelijker worden voor onderzoekers.

Audit trail

Door steeds strengere wet- en regelgeving is een audit trail van essentieel belang. Met onze audit trails worden alle handelingen en wijzigingen per gebruiker en patiënt vastgelegd.

Zo voldoet u aan de wetgeving zonder er verder administratieve lasten bij te krijgen.

Onze opdrachtgevers & partners

”Binnen Zuyderland MC kunnen onderzoekers gebruikmaken van het Research Manager Dataportaal voor het verzamelen en opslaan van hun onderzoeksdata. Met de functionaliteiten bouwen onderzoekers zelf een eCRF waarbij zij ondersteuning ontvangen van Bureau Wetenschappelijk Onderzoek. Vervolgens wordt het eCRF beoordeeld in samenwerking met een deskundige van het Clinical Trial Center Maastricht. Op deze manier wordt een kwalitatieve dataverzameling en –opslag binnen onderzoek geborgd, zijn alle data op één centrale plek veilig opgeslagen en wordt tevens de privacy van de patiënten beschermd in lijn met de wet- en regelgeving. Hierbij merken we dat onderzoekers vooraf zorgen hebben over de complexiteit van het programma en het bouwen van een eCRF en achteraf aangeven dat het programma gemakkelijk in gebruik is.” – Audrey Merry, Wetenschapscoördinator, Epidemioloog RVE Zuyderland Academie

Neem contact op!

We zijn altijd bereid met je mee te denken over wat voor jou de beste oplossing is. Misschien wil je onze oplossing eerst even uitproberen? Alles is mogelijk. Je hoeft alleen maar het contactformulier aan de rechterkant in te vullen. Je kunt ons ook altijd even een mail sturen.

 

MARKETING & SALES

Telefoon: +31 570 594 789
E-mail: sales@my-researchmanager.com

 

SUPPORT

Telefoon: +31 570 756 514
E-mail: support@my-researchmanager.com