_
Academische instituten

Verzamel, valideer en sla onbeperkte hoeveelheden data in één centrale plek op met ResearchManager EDC.  Met de Electronic Data Capture tool behalen hogescholen, universiteiten, Medische Centra en onderzoeksinstituten hoge efficiëntie en zijn zij gegarandeerd van hoge kwaliteit data. 

Link ResearchManager EDC met ResearchManager CTMS voor een complete  eClinical oplossing. Dit Clinical Trial Management System voor academische instellingen, geeft overzicht van alle studies. Daarnaast zijn alle benodigde gegevens direct beschikbaar voor inspecties en jaarverslagen.

Vertrouwd door onder andere
Datawarehouse

Ruil al het papierwerk in voor ResearchManager EDC. Middels deze Electronic Data Capture met ingebouwde eCRF, kan je sneller dan ooit tevoren vragenlijsten ontwerpen, bouwen en opslaan. Hergebruik studie sjablonen  met shared libraries en verzamel alle patiënt data volgens de 21 CFR Part 11, ICH E6 Good Clinical Practice (GCP) & GDPR richtlijnen.

Maak eenvoudig binnen de EDC tool nieuwe accounts en rollen aan. Bepaal de rechten per rol middels Role Based Access Control.

Electronic Data Capture | EDC, powered by ResearchManager
Survey tool

Gebruik ePRO als Survey tool, om data snel, veilig en anoniem te verzamelen. Gebruik deze functionaliteit als enquêtetool om vragenlijsten naar respondenten te sturen.

Om de betrouwbaarheid van onderzoeken te verhogen, kan de stratificatie tool gebruikt worden om proefpersonen te includeren of excluderen van de database. Daarnaast kunnen controlegroepen gecreëerd worden middels de Randomisatie tool.

ePRO, powered by ResearchManager
Beheer studie aanvragen en beheer portfolio's

Met ResearchManager CTMS, kunnen alle onderzoekers studie aanvragen stroomlijnen en portfolio’s beheren. Geneer een eigen workflow om intern goedkeuringen te ontvangen. 

Stuur bij WMO gerelateerde studies het studieprotocol rechtstreeks naar een Medisch Ethische Toetsingscommittee (METC) voor een beoordeling. 

Clinical Trial Management System | CTMS, powered by ResearchManager

ELECTRONIC DATA CAPTURE

VOOR alle type studies binnen academische instituten

Data Management

RTSM

ePRO | Survey Tool

Single center
& Multicenter studies

Subject visit tracking

Data visualisatie & analyse

Data importeren en exporteren

Application Programming Interface (API)

Good Clinical Practice (GCP)

Electronic Data
Capture | EDC
eClinical tool voor het verzamelen, valideren en verrijken van klinische onderzoeksdata en patient registraties​

clinical trial management system

voor academische instituten

Financieel beheer

Dashboards

Studie aanvragen, Amendementen & Rapportages

Workflow Management

Application Programming Interface (API)

Good Clinical Practice (GCP)

Clinical Trial
Management System | CTMS
eClinical tool om het proces rondom studie aanvragen en het tracken van studieportfolio's volledig te digitaliseren
Services, Support & Compliance

ResearchManager biedt diverse services aan voor- en tijdens het gebruik van onze tools.

ResearchManager biedt diverse support mogelijkheden; ook in verschillende tijdzones.

Bij ResearchManager staat kwaliteit voorop. Daarom voldoen onze organisatie en datacenters aan hoge kwaliteitsnormen. 

Onze organisatie

Onze datacenters

Onze eClinical tools
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij faciliteren iedereen in de life science sector die met onderzoek te maken heeft. Dit doen wij met een online onderzoeksplatform bestaande uit de eClinical tools EDC, CTMS & ERMS. Hiermee bieden wij onderzoekers Ă©Ă©n centrale omgeving voor alle informatie en services waardoor zij data met elkaar kunnen delen en zo onderzoek op een hoger plan kunnen krijgen. Tevens hebben wij expertise op het gebied van het verzamelen, valideren en het verrijken van data.

Electronic Data
Capture | EDC

eClinical tool voor het verzamelen, valideren en verrijken van klinische onderzoeksdata en patient registraties​.

Clinical Trial Management System | CTMS

eClinical tool voor een gestroomlijnd proces rondom studie aanvragen en het tracken van studieportfolio's. ​

Ethical Review Management system | ERMS

eClinical tool voor het beoordelen van studie aanvragen, amendementen en rapporten door medisch-ethische toetsingscommissies.

Industrieën
Medical Devices
EDC & CTMS
voor Medical Devices
Pharma & BioTech
EDC & CTMS
voor Pharma & BioTech
Zorginstellingen
EDC & CTMS
voor Zorginstellingen
Academische instituten
EDC & CTMS voor Academische instituten
CROs & Investeerders
EDC & CTMS voor
CROs & investeerders
Medisch Ethische Toetsings-commissies
ERMS voor Medisch Ethische Toetsingscommissies