Social-visuals2

Realtime inzicht en overzicht met ResearchManager Verrichtingen en Begroting

 

Bij het inrichten van een studie denken we vaak in eerste instantie aan patiënten en de te verzamelen data. Goed inzicht in de activiteiten en financiële administratie ‘achter de schermen’ is daarnaast van vitaal belang voor een efficiënt verloop van  het onderzoek.

ResearchManager kan ook een medewerker Financiën realtime inzicht verschaffen in de inkomsten en uitgaven per studie, of een overzicht bieden aan onderzoekers van nog uit te voeren verrichtingen per patiënt.

Verrichtingen en Begroting is een functionaliteit die nog niet bij iedere gebruiker bekend is. Graag leggen we in deze blog uit wat de voordelen voor jou en jouw organisatie zijn.

 

Studieverrichtingen

Binnen ResearchManager EDC kan per studie een schema worden opgesteld wanneer een specifieke verrichting conform het onderzoeksprotocol dient te worden uitgevoerd. Dit kan op allerlei manieren: op een specifieke datum, afhankelijk van een bepaalde datum in het CRF (bijv. de enrollment datum) of afhankelijk van een andere verrichting. Op basis van het verrichtingenschema kan voor alle deelnemende patiënten een schema-op-maat worden ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met ingestelde marges waarbinnen de verrichting moet plaatsvinden. Zo heeft de gebruiker binnen Verrichtingen en Begroting overzicht welke specifieke verrichtingen er per patiënt zijn ingepland en welke daadwerkelijk zijn uitgevoerd, kunnen er werklijsten met (geplande) verrichtingen per gebruiker worden geprint en uiteindelijk facturen verstuurd.

Begrotingen

In ResearchManager CTMS kunnen begrotingen voor studies worden opgesteld. De geplande verrichtingen binnen EDC worden automatisch bijgehouden in het begrotingsoverzicht in CTMS, waardoor het trialbureau realtime inzicht heeft in de kostprijs, de begrote- en gerealiseerde vergoedingen en uitgaven. Daarnaast kunnen ook de kosten van ondersteunende afdelingen worden meegenomen. Bij het koppelen van verrichtingen in EDC en CTMS kan zowel een standaard als flexibel tarief worden ingegeven. Tenslotte biedt ResearchManager ook de mogelijkheid een koppeling te maken met het eigen financiële systeem, waardoor er op ieder moment inzicht is in de inkomsten en uitgaven van een studie en kan dit als basis dienen voor de facturatie.

Dashboard

Op verzoek kan er een dashboard worden ingericht dat direct inzicht geeft in de financiele en administratieve stuurinformatie .

Meer weten over ResearchManager Verrichtingen en Begroting? Neem contact op via het formulier onderaan deze pagina. We laten je graag de mogelijkheden voor jouw organisatie zien.

Leave a comment