Industrieën
___
Medisch Ethische Toetsingscommissies

Eén digitale oplossing voor alle Medisch Ethische Toetsingscommissies

Beoordeel en beheer alle WMO en nWMO studie protocollen, amendementen, en voortgangsrapportages in slechts één digitale omgeving met ResearchManager ERMS.

Met Ethical Review Management System (ERMS) realiseren zowel Medisch Ethische Toetsingscommissies als sponsors een hoge mate van efficiency en kwaliteit. Het proces rondom indienen, beoordelen en goedkeuren gaat met ERMS sneller dan ooit tevoren. 

Vertrouwd door onder andere
Eigen workflow

Met ResearchManager ERMS is de gehele workflow efficiënt ingericht aan de hand van de voorkeuren van Medisch Ethisch Toetsingscommissies. Deze kan op ieder gewenst moment gewijzigd worden. 

Koppel de ResearchManager ERMS tool met ResearchManager CTMS  gebruikers voor directe communicatie en het uitwisselen van statusupdates van studie protocollen, amendementen en voortgangsrapportages.

Ethical Review Management System | ERMS, powered by ResearchManager
Benchmarking

Maak het verschil voor sponsoren met kortere doorlooptijden en door bij te dragen aan het stroomlijnen van de Clinical Study Start Up. 

ERMS biedt de commissie namelijk een efficiënte werkomgeving middels handige functionaliteiten. Denk aan het digitaal vergaderen met voorzitters, commissieleden en het secretaraat.

Daarnaast zijn Medisch Ethische Toetsingscommittees altijd voorzien van alle benodigde gegevens voor inspecties en jaarverslagen. middels de ingebouwde Management Dashboards.

Ethical Review Management System | ERMS, powered by ResearchManager
Ecosysteem

ERMS maakt deel uit het onderzoeksplatform van ResearchManager, bestaande uit de EDC, CTMS en ERMS tools. Met dit eClinical platform dragen wij samen met onze gebruikers de zorg naar een hoger plan.

ResearchManager voldoet samen met de datacenters aan hoge kwaliteitsstandaarden  om een veilig onderzoeksplatform te waarborgen.

EDC, CTMS & ERMS | powered by ResearchManager

ethical review management system

digitaal alle studie aanvragen ontvangen, toetsen én beheren

Workflow Management

Contract- en
document Management

Communicatie Management

altijd één overzicht met studie & management dashboards

Dashboards & Analytics

Application Programming Interface (API)

Good Clinical Practice (GCP)

Ethical Review Management System | ERMS
eClinical tool om digitaal studies in te dienen en te laten toetsen door Medisch Ethische Toetsingscommissies
Services, Support & Compliance

ResearchManager biedt diverse services aan voor- en tijdens het gebruik van onze tools.

ResearchManager voorziet van diverse support mogelijkheden; ook tijdens verschillende tijdzones

Bij ResearchManager staat het waarborgen van kwaliteit bovenaan. Onze organisatie en datacenters voldoen daarom aan hoge kwaliteitsstandaarden.

Onze organisatie

Datacenters

Onze eClinical tools
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij faciliteren iedereen in de life science sector die met onderzoek te maken heeft. Dit doen wij met een online onderzoeksplatform bestaande uit de eClinical tools EDC, CTMS & ERMS. Hiermee bieden wij onderzoekers één centrale omgeving voor alle informatie en services waardoor zij data met elkaar kunnen delen en zo onderzoek op een hoger plan kunnen krijgen. Tevens hebben wij expertise op het gebied van het verzamelen, valideren en het verrijken van data.

Electronic Data
Capture | EDC

eClinical tool voor het verzamelen, valideren en verrijken van klinische onderzoeksdata en patient registraties​.

Clinical Trial Management System | CTMS

eClinical tool voor een gestroomlijnd proces rondom studie aanvragen en het tracken van studieportfolio's. ​

Ethical Review Management system | ERMS

eClinical tool voor het beoordelen van studie aanvragen, amendementen en rapporten door medisch-ethische toetsingscommissies.

Industrieën
Medical Devices
EDC & CTMS
voor Medical Devices
Pharma & BioTech
EDC & CTMS
voor Pharma & BioTech
Zorginstellingen
EDC & CTMS
voor Zorginstellingen
Academische instituten
EDC & CTMS voor Academische instituten
CROs & Investeerders
EDC & CTMS voor
CROs & investeerders
Medisch Ethische Toetsings-commissies
ERMS voor Medisch Ethische Toetsingscommissies