_
Pharma & Biotech

Verzamel klinische data tijdens fase I, II, III en IV onderzoeken & patiënt registers met ResearchManager EDC. Deze Electronic Data Capture voor Pharma & BioTech research bevat een set aan functionaliteiten om hoge kwaliteit data sneller dan ooit tevoren vast te leggen.

Link ResearchManager EDC met ResearchManager CTMS voor een complete  eClinical oplossing. Dit Clinical Trial Management System voor Pharma & BioTech research, beheert en registreert budgetten, uitgaven en vergoedingen voor alle patiëntbezoeken.

Vertrouwd door onder andere
Vertrouwd door onder andere
Fase I & II studies

Met Electronic Data Capture (EDC), ontwerp en bouw je gemakkelijk het eCRF voor fase I & II (fase 1 & 2) studies. Hergebruik studie sjablonen  met shared libraries en verzamel alle patiënt data volgens de 21 CFR Part 11, ICH E6 Good Clinical Practice (GCP) & GDPR richtlijnen.

Bespaar extra tijd en laat alle vragenlijsten door één van onze consultants in het eCRF implementeren. De EDC omgeving is daarna klaar voor het verzamelen en verrijken van klinische data tijdens BioTech & Pharma onderzoeken. 

Electronic Data Capture | EDC, powered by ResearchManager
Fase III studies

Leg klinische data vast tijdens single of multicenter fase III ( fase 3) Pharma & BioTech studies. Met behulp van EDC kunnen eenvoudig verrichtingen ingepland en beheerd worden.  

Middels de Randomization tool & Trial Supply Management (RTSM) kunnen onderzoekers een gerandomiseerd onderzoek met controlegroepen (RCT) uitvoeren. Daarnaast kunnen ze de geneesmiddelenvoorraad en uitgifte per deelnemende site bijhouden. 

RTSM, powered by ResearchManager
Fase IV studies & Patiënt registers

Waarborg en monitor de kwaliteit van geneesmiddelen tijdens fase IV (fase 4) studies & patiënt registers. Met eCOA, een functionaliteit binnen de EDC tool, kunnen onderzoekers  volgens een verzendschema vragenlijsten  naar patiënten verzenden. 

Krijg een volledig overzicht van alle budgetten, uitgaven en vergoedingen middels Financieel beheer in het Clinical Trial Management System (CTMS). 

Clinical Trial Management System | CTMS, powered by ResearchManager

ELECTRONIC DATA CAPTURE

VOOR pharma & biotech research

Data Management

RTSM

eCOA | PROMs | ePRO | Survey Tool

Single center
& Multicenter studies

Subject visit tracking

Data visualisatie & analyse

Data importeren en exporteren

Application Programming Interface (API)

Good Clinical Practice (GCP)

Electronic Data
Capture | EDC
eClinical tool voor het verzamelen, valideren en verrijken van klinische onderzoeksdata en patient registraties​

CLINICAL TRIAL MANAGEMENT SYSTEM
voor pharma & biotech research

Financieel beheer

Dashboards

Studie aanvragen, Amendementen & Rapportages

Workflow Management

Application Programming Interface (API)

Good Clinical Practice (GCP)

Clinical Trial
Management System | CTMS
eClinical tool om het proces rondom studie aanvragen en het tracken van studieportfolio's volledig te digitaliseren
Services, Support & Compliance

ResearchManager biedt diverse services aan voor- en tijdens het gebruik van onze tools.

ResearchManager biedt diverse support mogelijkheden; ook in verschillende tijdzones.

Bij ResearchManager staat kwaliteit voorop. Daarom voldoen onze organisatie en datacenters aan hoge kwaliteitsnormen. 

Onze organisatie

Onze datacenters

Onze eClinical tools
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij faciliteren iedereen in de life science sector die met onderzoek te maken heeft. Dit doen wij met een online onderzoeksplatform bestaande uit de eClinical tools EDC, CTMS & ERMS. Hiermee bieden wij onderzoekers één centrale omgeving voor alle informatie en services waardoor zij data met elkaar kunnen delen en zo onderzoek op een hoger plan kunnen krijgen. Tevens hebben wij expertise op het gebied van het verzamelen, valideren en het verrijken van data.

Electronic Data
Capture | EDC

eClinical tool voor het verzamelen, valideren en verrijken van klinische onderzoeksdata en patient registraties​.

Clinical Trial Management System | CTMS

eClinical tool voor een gestroomlijnd proces rondom studie aanvragen en het tracken van studieportfolio's. ​

Ethical Review Management system | ERMS

eClinical tool voor het beoordelen van studie aanvragen, amendementen en rapporten door medisch-ethische toetsingscommissies.

Industrieën
Medical Devices
EDC & CTMS
voor Medical Devices
Pharma & BioTech
EDC & CTMS
voor Pharma & BioTech
Zorginstellingen
EDC & CTMS
voor Zorginstellingen
Academische instituten
EDC & CTMS voor Academische instituten
CROs & Investeerders
EDC & CTMS voor
CROs & investeerders
Medisch Ethische Toetsings-commissies
ERMS voor Medisch Ethische Toetsingscommissies