Roland Schuyer
MA, Voorzitter RvT, Manager Bedrijfsvoering

“Roland Schuyer heeft een lange loopbaan als manager in diverse grote ziekenhuizen in Nederland. Hierbij heeft hij ervaring opgedaan zowel in de zorg (snijdend en beschouwend) als in de zorgondersteuning en bij laboratoria. Bij deze instellingen heeft Roland diverse projecten, programma’s en ziekenhuiscommissies geleid en was hij regionaal en landelijk actief.

Na zijn studie zorgmanagement is Roland als programmamanager zorginnovatie aan de slag gegaan, gevolgd door de oncologie waar hij behoorlijk wat vlieguren heeft gemaakt. Hieruit stamt zijn grote voorkeur voor de inzet van Value Based Health Care en Lean/Lean Six Sigma bij zorg- en procesverbeteringen.
Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen hetgeen weer een andere rol en verantwoordelijkheid jegens een organisatie met zich meebrengt en andere vaardigheden vereist.”

Joep Rijnierse
Arts, Medisch Directeur Amgen

Joep Rijnierse studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Na enkele maanden actief te zijn geweest als huisarts is hij 2½ jaar werkzaam geweest als militair brigade arts in Oirschot. Hij startte zijn carrière in de farmaceutische industrie in 1987 bij Ciba-Geigy als Medical Advisor en daarna diverse andere posities zoals EU Clinical Project Leader Rec-Hirudin en Clinical Operations manager Benelux. Na de fusie met Sandoz werkte hij nog twee jaar bij Novartis voordat hij de overstap maakte naar Pharmacia & Upjohn (Later Pharmacia) in 1998 als hun Medisch Directeur. Toen Pfizer Pharmacia overnam werd Joep hun Corporate Affairs Manager gedurende twee jaar. In 2005 verhuisde hij naar Geneve waar hij de Global Medical Director voor de Neurologie unit binnen Serono’s hoofdkantoor werd. Toen Serono werd verkocht besloot Joep terug te verhuizen naar Nederland en werd Medisch Directeur bij Schering-Plough en bleef deze positie vervullen na de fusie met Organon. Joep is sinds 2009 als Medisch Directeur werkzaam bij Amgen waar hij zich samen met zijn collega’s erg hard maakt voor het concept van VBHC waarbij goede registries om de uitkomsten te meten noodzakelijk zijn.

Joep is lid geweest van diverse werkgroepen en commissies zoals de Communicatie werkgroep van de pharmaceutical committee van de American Chamber of Commerce (AmCham), de stuurgroep Medisch Wetenschappelijke Zaken van Nefarma, de Nefarma werkgroep DBCs (Diagnose Behandel Combinaties), de Nefarma werkgroep European Affairs en de werkgroep arts patiënt relaties. Joep is momenteel actief als voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (De Vereniging) (werk)/stuurgroep ter verbetering van het R&D klimaat, lid van de DCRF werkgroep Scholing en Kennisdeling en sinds 2010 bestuurslid bij BioFarmind/HollandBio. Sinds 2014 is Joep binnen De Vereniging voorzitter van de werkgroep RLD (Real Life Data) en ook lid van de VBHC werkgroep en de bestuurscommissie Patiënt en Wetenschap. In deze functies is hij nauw begaan met de ontwikkelingen op het gebied van VBHC, Registries en RWE.

M.C.M. Wentink-Reus
drs. Co-owner CQ Procesmanagement

Drs. M.C.M. Wentink-Reus is één van de eigenaren van CQ Procesmanagement, een adviesbureau in de zorgsector. Sinds 2001 werken zij aan diverse opdrachten, onder andere bij zorgaanbieders, gemeenten en koepelorganisaties. Hun doelstelling is zinvolle, zichtbare en kosteneffectieve zorg in Nederland. Zodat iedereen naar mogelijkheden mee kan doen in de maatschappij. Met hun opdrachten maken zij de zorg beter voor de cliënt, de zorgverlener en/of de maatschappij, maar bij voorkeur alle drie.

Daarnaast is zij lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Patiëntregisters, een stichting met als doel de patiënt en zorgverlener in staat te stellen ‘just in time’ spiegelinformatie te kunnen geven om zo, gezamenlijk, de voor de patiënt beste behandeling te kunnen kiezen.

Met een achtergrond in farmaceutisch onderzoek houdt drs. Wentink-Reus zich vooral bezig met de uitkomsten en effecten van zorg en wat deze voor de cliënt of patiënt betekenen. Dit doet zij in de ziekenhuiswereld, maar ook in bijvoorbeeld de GGZ of eerste lijnszorg.

C.D. de Gooijer, Kees
Dr. Ir. Directeur TKI
Agri & Food

Kees de Gooijer is sinds 2012 directeur van TKI Agri & Food. Het TKI verzorgt het innovatieprogramma van de Topsector Agri & Food. Daarvoor heeft De Gooijer verschillende managementfuncties binnen Wageningen University & Research vervuld. Zo was hij algemeen directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group, van RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid en van het Onderwijsinstituut Technologie en Voeding. Tevens is Kees de Gooijer bestuursvoorzitter van TKI-BBE (gericht op de ontwikkeling van een biobased economy in Nederland), vice-voorzitter van de KNCV en bekleedt hij verschillende (inter)nationale posities in besturen en comités.

Nico Arfman
PhD, Co-founder Machnet Medical Robotics BV

Nico is een ervaren ondernemer en business developer met een bewezen staat van dienst. Ruim 14 jaar ervaring als Senior Advisor Life Sciences bij de Ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland (Oost NL).

Hij heeft bijgedragen aan de vestiging van nieuwe (buitenlandse) bedrijven in Oost-Nederland en aan de ontwikkeling van instrumenten voor de bevordering van handel en internationalisering van regionale bedrijven.

Hij is Co-founder van Machnet Medical Robotics BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van robotondersteunde interventies in radiologie zoals MRI-compatibele borstbiopsierobot.