Verrichtingen

Binnen ResearchManager EDC kan per studie een schema worden opgesteld wanneer een specifieke verrichting conform het onderzoeksprotocol dient te worden uitgevoerd. Dit kan op allerlei manieren: op een specifieke datum, afhankelijk van een bepaalde datum in het CRF (bijv. de enrollment datum) of afhankelijk van een andere verrichting.

Op basis van het verrichtingenschema kan voor alle deelnemende patiënten een schema-op-maat worden ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met ingestelde marges waarbinnen de verrichting moet plaatsvinden. Zo heeft de gebruiker binnen Verrichtingen en Begroting overzicht welke specifieke verrichtingen er per patiënt zijn ingepland en welke daadwerkelijk zijn uitgevoerd, kunnen er werklijsten met (geplande) verrichtingen per gebruiker worden geprint en uiteindelijk facturen verstuurd.

eSign

Steeds meer vindt er een behoefte plaats om simpel en papierloos een rechtsgeldige handtekening te zetten door een ondertekenaar binnen een bestaand bedrijfsproces.

Vanaf heden kunnen CTMS gebruikers daarom  met behulp van ResearchManager eSign ook het ondertekenen digitaal te laten opnemen in het ondertekening proces. eSign kan gebruikt worden voor ondertekenen van contracten, offertes, koopovereenkomsten, polissen en andere documenten. Daarbij is men niet meer plaatsgebonden, omdat ondertekenaars dit eenvoudig binnen de bekende CTMS kunnen uitvoeren.

Met behulp van instelbare workflows kunnen volgordes van handtekeningen van CTMS-gebruikers worden bepaald. Indien een ondertekenaar wilt ondertekenen, zal het document op het scherm worden geopend, waarbij het document na het ondertekenen, automatisch de datum/tijd, naam en positie van de ondertekenaar op het document worden weergegeven. Zoals gewend, blijven de documenten gearchiveerd, zodat deze op ieder gewenst moment opgevraagd kunnen worden.

Dashboards

Het is mogelijk om naast ResearchManager een Management Dashboard te genereren. Hiervoor krijg je middels een unieke beveiligde URL de beschikking over dit dashboard. 

Dit doen wij door middel van het verlenen van een licentie in Zoho Analytics. Dit dashboard zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een inspectierapport.