Innoverend & Rendabel
Data Platform voor de zorg samengesteld

Electronic Data
Capture | EDC

eClinical tool voor het verzamelen, valideren en verrijken van klinische onderzoeksdata en patient registraties​.

Clinical Trial Management
System | CTMS

eClinical tool om het proces rondom studie aanvragen en het tracken van studieportfolio's volledig te digitaliseren.

Ethical Review Management
System | ERMS

eClinical tool om digitaal studies in te dienen en te laten toetsen door Medisch Ethische Toetsingscommissies.