Clinical Trial Management System

CTMS

Goed beheer van het onderzoeksproces valt of staat met een duidelijk en beheersbaar systeem. ResearchManager heeft op basis van jarenlange kennis en ervaring in klinisch onderzoek een eigen CTMS ontwikkeld. Deze complete tool verbetert de efficiëntie en flexibiliteit, bijvoorbeeld in de samenwerking met afdelingen en regelgevende instanties. Daarnaast zijn realtime inzicht, het ontvangen en versturen van meldingen en volledige naleving van regelgeving gedurende het klinisch onderzoekstraject belangrijke features of functionaliteiten die we in het CTMS hebben geborgd. 

Volledig beheer van het onderzoekstraject dankzij het Clinical Trial Management System

ResearchManager CTMS bevat alle nodige features om elk aspect van het onderzoekstraject efficiënt te beheren. Van het selecteren van locaties en het opstellen van budgetten tot het beheren van bezoeken en maken van rapportages. Validaties en notificaties maken de informatiestroom makkelijker, waarbij we ook nog eens continue naleving van wet- en regelgeving verzekeren.

Realtime overzicht en inzicht in de status van de studie

Het CTMS biedt een volledig en real-time overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken. Houd voortgang van onderzoeken nauwlettend in de gaten, volg belangrijke mijlpalen, krijg toegang tot centrale (onderzoeks)gegevens en maak makkelijk datagedreven beslissingen.

ResearchManager CTMS maakt samenwerken mogelijk

Dankzij ons CTMS werken teams, sites en andere betrokkenen effectief samen. Door te werken met een CTMS verloopt het onderzoeksproces soepel, is de integriteit van de onderzoeksgegevens gewaarborgd en kunnen complexe uitdagingen tijdens het onderzoek met vertrouwen worden aangepakt. Vanaf één centraal online platform dat voldoet aan de compliance vereisten.

Samengestelde CTMS set-ups

Acquisitie
Acquisitie

Deze set-up stelt gebruikers in staat om partners, lopende contracten en prospects inclusief bijbehorende prognoses binnen het klinisch onderzoeksdomein te beheren en te documenteren. Met behulp van gestroomlijnde workflows kunnen zij deze aspecten efficiënt managen en zo de voortgang van het onderzoek optimaliseren.

Financieel Management
Financieel Management

Deze set-up houdt toezicht op alle budgettaire aspecten en het beheer van financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van klinisch onderzoek. Hieronder vallen het opstellen en beheren van budgetten, kostenbewaking, facturering, betalingsbeheer en het waarborgen van naleving van financiële regelgeving.

Lokale Haalbaarheid
Lokale Haalbaarheid

Deze set-up structureert belangrijke informatie voor het beoordelen van de haalbaarheid van een nieuw onderzoek. Gegevens over patiëntenpopulaties, onderzoeksfaciliteiten, lokale regelgeving en ethische overwegingen worden vastgelegd. Gebruikers kunnen sjablonen en checklists gebruiken om deze beoordeling te documenteren. Dit helpt bij het maken van keuzes voor de locatie en een goede voorbereiding van mogelijke uitdagingen vóór aanvang van het onderzoek.

Projectmanagement
Projectmanagement

Door middel van de set-up projectmanagement kunnen gebruikers cruciale mijlpalen definiëren, studievoortgang volgen, risico’s beheren en tijdige besluitvorming faciliteren. Dit draagt bij aan efficiënter projectbeheer en bevordert de succesvolle voltooiing van klinische onderzoeken.

Site Management & Contracting
Site Management & Contracting

Deze set-up omvat het beheer van partnerships met onderzoekslocaties en het onderhouden van contractuele overeenkomsten. Dit houdt het zorgvuldig selecteren van geschikte onderzoekslocaties in, maar ook het opstellen en beheren van contracten en het waarborgen van een effectieve samenwerking met partners. Essentieel voor een succesvolle uitvoering van klinische onderzoeken.

Visit Tracking
Visit Tracking

Deze set-up omvat de functionaliteit voor het actief monitoren en vastleggen van de bezoekmomenten van deelnemers aan klinisch onderzoeke. Hierbij worden de datum en het type bezoek geregistreerd en worden de aan- en afwezigheid, verrichtingen en eventuele bijzonderheden tijdens elk bezoek gedocumenteerd. Gebruikers kunnen met deze functie een gedetailleerd overzicht houden op de voortgang en betrokkenheid van deelnemers gedurende het onderzoeksproces.

Gebruikers en partners van ResearchManager

Sri Ramachandra
Santeon
Amsterdam UMC
Nutromics
Cantor BioConnect
Maxima MC
Isla
AZ Sint-Jan
Amphia
CWZ
Bergman
Invicta
Kempenhaege
Alrijne ziekenhuis
ETZ
Genetesis
NuSkin
The Promise
arrow
arrow

Ontvang een offerte

Compliance en technische informatie

ResearchManager is compliant

 • Kantoren in Nederland (HQ) en de VS
 • ISO 27001 gecertificeerd
 • NEN 7510 gecertificeerd
 • ISO 14155 compliant
 • 21 CRF PART 11 compliant
 • GCP compliant
 • GDPR compliant
 • HIPAA compliant
 • Veilige verbinding met Comodo’s EV SSL-certificaat

Informatie over onze datacenters

 • TIER 3+ datacenters in de EU
 • SOC 2-veiligheidsnormen
 • ISO 9001 gecertificeerd
 • ISO 14155 gecertificeerd
 • ISO 27001 gecertificeerd
 • NEN 7510 gecertificeerd
 • Dedicated back-upserver, AES 256-gecodeerd
Saskia van Gastel

Saskia van Gastel

Account Manager

Meer weten over deze tool?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.